Xəbərlər

Gündəlik yeniliklər burada yerləşdiriləcək ... 

KADR POTENSİALI

Batabat Astrofizika Rəsədxanası təşkil olunarkən 40 əməkdaşın fəaliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan 22 nəfəri elmi-texniki personal, 18 nəfəri isə təsərrüfat və digər yardımçı sahələrin əməkdaşlarıdır.