Xəbərlər

Gündəlik yeniliklər burada yerləşdiriləcək ... 

ƏSAS ELMİ İSTİQAMƏTLƏR

Batabat Astrofizika Rəsədxanasında elmi-tədqiqat işləri aşağıdakı strukturda aparılır:


Elmi istiqamət: Səma cisimlərinin fizikası və dinamikası


Problem:   Səma cisimlərinin mövqe və fotometrik möşahidələri.


Mövzular:    1. Günəş sistemi cisimlərinin müşahidələri və tədqiqi.


                  2. Parlaq ulduzların foto-spektrometrik müşahidələri və Günəşlə müqayisəli tədqiqi.